Joan Duru

Joan
Duru
Bayonne, France
Joan<br>Duru

Congrats to Joan Duru for requalifying for the 2018 Championship Tour!

Joan Duru
Hawaii '17